Prawo karne

Filip Kilanowski - Kancelaria Adwokacka Adwokat Poznań

Prawo karne

Kancelaria oferuje swą pomoc w następującym zakresie:

    1. obrona Klienta we wszelkich postępowaniach na różnych etapach
    2. reprezentowanie osób nie będących stronami w postępowaniu
    3. reprezentowanie osób pokrzywdzonych i pomoc w zagwarantowaniu ich praw (np. składanie zawiadomień o przestępstwie),
    4. pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczeń