Zespół

Filip Kilanowski - Kancelaria Adwokacka Adwokat Poznań

Filip Kilanowski – adwokat
filip

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 2010 roku członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Od 2013 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką w Poznaniu.

W ramach współpracy z prestiżowymi kancelariami prawnymi w Poznaniu nabył bogate doświadczenie z zakresu prowadzenia postępowań sądowych (cywilnych i karnych). Prowadził obsługę prawną przedsiębiorstw z zakresu branży produkcyjnej, handlowej oraz transportowej. Posiada praktykę w bieżącej obsłudze spółek prawa handlowego. Do jego obowiązków należało, oprócz prowadzenia spraw sądowych, sporządzanie opinii prawnych i redagowanie umów.

Interesuje się prawem upadłościowym, problematyką dóbr osobistych, praw autorskich i prawa umów. Biegle włada językiem angielskim.