Windykacja i egzekucja należności

Filip Kilanowski - Kancelaria Adwokacka Adwokat Poznań

Windykacja i egzekucja należności

Ze strony Kancelarii w zakresie windykacji możecie Państwo liczyć na następującą pomoc:

    1. sporządzanie wezwań do zapłaty
    2. polubowne rozwiązywanie sporów i dochodzenie należności przed wstąpieniem na drogę sądową
    3. sporządzanie wniosków egzekucyjnych
    4. nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego we współpracy z komornikiem sądowym
    5. sporządzanie skarg na czynności komornika oraz powództw przeciwegzekucyjnych