Prawo zamówień publicznych

Kancelaria Adwokacka Poznań - obsługa prawna, opiniowanie umów

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria, we współpracy z prawnikami posiadającymi bogate doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych oferuje Klientom pomoc prawną w następującym zakresie:

  1. dla Zamawiającego:
   • Pomoc prawna na wszystkich etapach procesu udzielenia zamówienia,
    w tym: pomoc w doborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia,
   • Sporządzanie opinii prawnych dotyczących dokumentacji przetargowej,
   • Sporządzanie dokumentacji przetargowej, m.in. ogłoszenia, SIWZ, projekty umów,
   • Weryfikacja ofert złożonych przez Wykonawców,
   • Prowadzenie postępowania w charakterze pełnomocnika Zamawiającego,
   • Pomoc w przygotowaniu korespondencji kierowanej do Wykonawców,
   • Sporządzanie odpowiedzi na wniesione odwołania,
   • Reprezentowanie Klienta przed Krajowa Izbą Odwoławczą,
   • Reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi,
  1. dla Wykonawcy:
   • Pomoc w analizie dokumentacji przetargowej, tj. SIWZ, umowy,
   • Sporządzanie wszelkiego rodzaju pism oraz wniosków do Zamawiającego,
   • Pomoc w przygotowaniu oferty pod kątem zgodności z warunkami SIWZ
    i prawem zamówień publicznych,
   • Sporządzanie odwołań,
   • Reprezentacja klienta przed KIO,
   • Sporządzanie skarg do sądów,
   • Doradztwo prawne na etapie realizacji zamówienia