Prawo podatkowe

Kancelaria Adwokacka Poznań - obsługa prawna, opiniowanie umów

Prawo podatkowe

W zakresie prawa podatkowego Kancelaria świadczy na rzecz zarówno małych jak i średnich przedsiębiorców następujące usługi:

  1. sporządzanie opinii prawno-podatkowych w zakresie bieżącej działalności gospodarczej
  2. opiniowanie projektów umów pod kątem podatkowym,
  3. pomoc w sporządzaniu pism do organów podatkowych,
  4. sporządzanie odwołań do izb skarbowych oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych,
  5. doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej,
  6. pomoc prawna w zakresie uzyskiwania urzędowych interpretacji prawa podatkowego,
  7. szeroko pojęte doradztwo prawne obejmujące:
   • podatek dochodowy od osób fizycznych,
   • podatek dochodowy od osób prawnych,
   • podatek VAT,
   • podatek akcyzowy,
  8. doradztwo prawne w zakresie rozliczeń podatku od spadków i darowizn,
  9. doradztwo prawne w zakresie rozliczeń podatku od czynności cywilnoprawnych.