Prawo karne skarbowe

Kancelaria Adwokacka Poznań - obsługa prawna, opiniowanie umów

Prawo karne skarbowe

W sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego Kancelaria świadczy następujące usługi:

  1. reprezentacja oskarżonego przed organami prowadzącymi postepowanie (np. urząd celny, urząd skarbowy),
  2. reprezentacja oskarżonego przed innymi organami, prowadzącymi postępowanie przygotowawcze,
  3. reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym i wykonawczym,
  4. reprezentacja podmiotów pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej, interwenientów,
  5. szeroko rozumiana pomoc prawna dla osób podejrzanych, oskarżonych, czy skazanych obejmująca w szczególności:
   • udział w przesłuchaniu, w posiedzeniu, na rozprawie,
   • udział w negocjacjach związanych z dobrowolnym poddaniem się karze,
   • sporządzanie środków zaskarżenia: zażaleń, apelacji, kasacji.