Prawo pracy

Filip Kilanowski - Kancelaria Adwokacka Adwokat Poznań

Prawo pracy

Gałąź prawa określana mianem „prawo pracy” nie oddaje wiernie przedmiotu regulacji, stąd też bywa niekiedy obszarem wielu nieporozumień. Należy mieć na uwadze, iż prawo pracy nie normuje wszelkiej pracy człowieka, lecz wyłącznie tę podejmowaną osobiście, w celach zarobkowych i wykonywaną na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu. Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Udzielamy wsparcia w następującym zakresie:

  1. Dochodzenie roszczeń o ustalenie istnienia stosunku pracy
  2. Dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
  3. Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie lub o przywrócenie do pracy
  4. Dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu, ochrony dóbr osobistych, dyskryminacji w zatrudnieniu
  5. Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy (m. in. postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników)
  6. Prowadzenie spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji
  7. doradztwo w zakresie praw przysługującym pracownicom w ciąży
  8. Pomoc przy wypowiadaniu umów o pracę
  9. Doradztwo w sprawach nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy
  10. sporządzanie informacji oraz opinii prawnych w kwestiach dotyczących prawa pracy